Cernăuți, ul.Gertsena, 1А
Cernăuți, ul.Gertsena, 1А

SERVICII DE ASIGURARE

Asigurarea în caz de deteriorare a încărcăturii în timpul transportului.

SERVICII DE ASIGURARE

În timpul transportului, reîncărcării și depozitării încărcăturii, este probabil ca aceasta să fie deteriorată, totuși, dacă proprietarul mărfii cooperează cu companii de încredere, această situație poate fi evitată. Toate vehiculile companiei ”Strilciuc Trans” sunt asigurate conform contractului de asigurare a răspunderii civile (CMR Insurance). În consecință, suntem responsabili pentru integritatea încărcăturii de la încărcarea în vehicul și până la livrarea la destinație, precum și pentru livrarea mărfurilor într-o anumită perioada determinată. De asemenea, la cererea clientului, îndeplinim asigurarea suplimentară pentru transportul mărfurilor cu valoare ridicată sau declarată.

Cine poate asigura responsabilitatea transportatorului?

Contractul de asigurare a responsabilității transportatorului auto poate fi încheiat atât de persoana fizică - antreprenorul, cât și de compania (persoana juridică), care:

 • desfășoară activitatea sa în domeniul transportului de mărfuri pe bază juridică,
 • deține în mod legal sau închiriază vehicule care vor fi utilizate pentru transportul de mărfuri.

Ce este asigurat?

Este asigurată răspunderea transportatorului de marfă față de contractori - în cazul în care din vina asiguratului, în legătură cu transportul încărcăturii pe care trebuia să îndeplinească, partenerii săi suferă pierderi.

Suntem gata să asigurăm răspunderea creditorului pentru orice încărcătură legală. Acestea pot fi:

 • încărcătura generală (încărcătură tare și în unități);
 • mărfuri în vrac;
 • încărcături care se toarnă;
 • încărcături parcelă;
 • mărfuri perisabile (inclusiv produse alimentare);
 • încărcături periculoasei;
 • bani și obiecte de valoare;
 • produse din sticlă;
 • produse din recipiente din sticlă;
 • aparate de uz casnic și electronice;
 • produse accizabile;
 • mașini ușoare,
 • și alte încărcături.

Ce este caz de asigurare?

În baza acestui acord există următoarele cazuri de asigurare:

 • pierderea și / sau deteriorarea bunurilor;
 • pierderea încărcăturii;
 • provocarea de daune altor persoane în timpul transportului mărfurilor;
 • apariția pierderilor financiare legate de transportul de mărfuri;
 • apariția cheltuielilor suplimentare ale asiguratului, legate de transportul mărfurilor.

Ca urmare a unor astfel de evenimente, are loc răspunderea civilă a autotransportatorului, ce reprezintă motivul plății asigurărilor.

Contractul de asigurare a responsabilității transportatorului compensează:

 • daunele cauzate persoanelor străine de către autotransportator, în timpul îndeplinirii obligațiilor privind transportul de mărfuri;
 • pierderile directe cauzate partenerilor transportatorilor ca urmare a pierderiiîncărcăturii sau deteriorării acesteia;
 • pierderile financiare, de exemplu, pierderile cauzate de expedierea incorectă și întârzierea livrării;
 • daune cauzate de transportator la bunurile, viața și / sau sănătatea altor oameni în timpul transportării mărfurilor;
 • Cheltuele pentru salvarea încărcăturii, reducerea daunelor și stabilirea mărimii sale.

Avantajele noastre

 • Lucrăm deja mai mult de 15 ani pe piața transportării mărfurilor;
 • Abordarea individuală a mărfurilor speciale și o mulțime de opțiuni de asigurare;
 • Tarife optime de asigurare a mărfii.

Condițiile de păstrare

La care sumă este asigurată responsanilitatea transpotatorului?

Dumneavoastră alegeți singuri mărimea sumei asigurate. Ea depinde de riscurile de asigurare alese și de tipul de încărcătură.

Suntem gata să încheiem un contract cu o sumă totală de asigurare de până la 3.500.000 UAH, indiferent de numărul de vehicule.

Pentru a lăsa cerere de asigurare

Our achievements
/uploads/settings/our_achievements[0].jpg
/uploads/settings/our_achievements[1].jpg
/uploads/settings/our_achievements[2].jpg
/uploads/settings/our_achievements[3].jpg
/uploads/settings/our_achievements[4].jpg
/uploads/settings/our_achievements[5].jpg

Order service